Συμμετοχή


ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ειδικευμένοι, Μέλη ΕΕΕΦΔΧ:180€ (συμπεριλαμβάνεται και η Ετήσια Συνδρομή Μέλους)
Ειδικευμένοι: 200€
Μη Ειδικευμένοι:* 80€
Οπτικοί – Οπτομέτρες:*80€
Νοσηλευτές-Νοσηλεύτριες:* 30€
Φοιτητές Ιατρικής:* Δωρεάν

Όσοι ανήκουν στις ειδικές κατηγορίες με* θα πρέπει να πιστοποιούν την ιδιότητά τους (επιστολή από τον διευθυντή της κλινικής στην οποία κάνουν ειδικότητα ή εργάζονται ως νοσηλευτές, φοιτητική ταυτότητα)

Σημείωση:
Στην κατηγορία των Φοιτητών Ιατρικής (δωρεάν εγγραφή) ανήκουν μόνο οι προπτυχιακοί φοιτητές. Μεταπτυχιακοί φοιτητές, επί διδακτορικό κλπ ανήκουν στην κατηγορία των Μη ειδικευμένων.

Το κόστος Συμμετοχής περιλαμβάνει:

  • Παρακολούθηση Επιστημονικού προγράμματος συμπεριλαμβανομένων και των Κλινικών Φροντιστηρίων
  • Υλικό Συνεδρίου
  • Βεβαίωση Παρακολούθησης με μοριοδότηση
  • Καφέ στα διαλείμματα
  • Πρόσβαση στην έκθεση

Για την επιβεβαίωση της εγγραφής απαιτείται πλήρης εξόφληση.
Κατά την τιμολόγηση το παραπάνω κόστος εγγραφής επιβαρύνεται με 24% ΦΠΑ.


ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΗ
Για προεγγραφή στο 34° Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής, με σκοπό τη συντομότερη εξυπηρέτησή σας, συμπληρώστε το Online Δελτίο Εγγραφής μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου, www.hsioirscongress.gr ή επικοινωνήστε με την Γραμματεία του Συνεδρίου ERA.


ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

Εγγραφές

ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
Για την επιβεβαίωση των εγγραφών απαιτείται πλήρης εξόφληση.

ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
Οι εγγραφές δεν επιστρέφονται.

Διαμονή

ΟΡΟΙ ΑΚΥΡΩΣΕΩΝ

  • Ακύρωση έως τις 15 Δεκεμβρίου 2019 χωρίς καμία επιβάρυνση.
  • Για ακύρωση από τις 16 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι τις 01 Φεβρουαρίου 2020 θα παρακρατείται το 50% του ποσού.
  • Πέραν της 1ης Φεβρουαρίου 2020, χρέωση 100% ακυρωτικών.
Back to Top