Αποστολή Περιλήψεων

Παράταση υποβολής εργασιών έως 30 Νοεμβρίου 2019

H αποστολή περιλήψεων Εργασιών γίνεται μέσω της ιστοσελίδας του Συνεδρίου: www.hsioirscongress.gr.
Η περίληψη θα πρέπει να είναι στα ελληνικά και αγγλικά και δεν θα πρέπει να ξεπερνάει τις 250 λέξεις.
Κάθε ομιλητής έχει δικαίωμα να υποβάλλει μέχρι 2 εργασίες.
Η τελική επιλογή των εργασιών που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα γίνει από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου.
Οι καλύτερες εργασίες – ελεύθερη ανακοίνωση, βίντεο και ηλεκτρονικό poster – θα βραβευθούν κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου.

Back to Top