Page 30 - 36_HSIOIRS_PROGRAMME & ABSTRACT_GR
P. 30

 e-POSTERS
 EP08.
 Η ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΕΠΙΦΕΡΕΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΣΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗΣ
Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Ιωάννα Μυλωνά, Ιωάννης Τσινόπουλος
Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ
  Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης ήταν να εξακριβωθεί εάν το αποτέλεσμα στην καλύτερη διορθωμένη οπτική οξύτητα (BCVA) μετά από χειρουργική επέμβαση καταρράκτη σχετίζεται με καταθλιπτική συμπτωματολογία
Μέθοδος: Πρόκειται για μία προοπτική μελέτη παρατήρησης μιας κοόρτης 150 διαδοχικών ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση φακοθρυψίας και οι οποίοι αξιολογήθηκαν για αλλαγές στην καταθλιπτική συμπτωματολογία με το Beck’s Depression Inventory-II (BDI-II).
Αποτελέσματα: Η διαφορά στις βαθμολογίες BDI-II προ και μετεγχειρητικά συσχετίστηκε με τη διαφορά της BCVA προ και μετεγχειρητικά (p < 0,001). Μια δοκιμασία paired t-test κατέδειξε μια στατιστικά σημαντική διαφορά στις προεγχειρητικές και μετεγχειρητικές βαθμολογίες BDI-II με τους ασθενείς να βελτιώνονται σημαντικά μετά την επέμβαση (p < 0,001). Μια ανάλυση παλινδρόμησης κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ο μόνος στατιστικά σημαντικός προγνωστικός παράγοντας για την αξιολόγηση της διαφοράς στη συνολική βαθμολογία BDI-II πριν και μετά την επέμβαση ήταν η αντίστοιχη διαφορά στην οπτική οξύτητα. Συμπεράσματα: Η επιτυχία της επέμβασης φακοθρυψίας για καταρράκτη όπως αξιολογήθηκε με την αλλαγή στο BCVA σχετίζεται με το ποσοστό βελτίωσης της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας.
  EP09.
  ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΛΗΘΕΥΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΔΙΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΛΟΚΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ
Καλλιόπη Παπαδοπούλου, Ιωάννα Μυλωνά, Ιωάννης Τσινόπουλος
Β’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ
  Σκοπός: Ο σκοπός της μελέτης ήταν να εξακριβωθεί εάν η χρήση ενός στατιστικά επικυρωμένου συστήματος ταξινόμησης παραγόντων κινδύνου για διεγχειρητικές επιπλοκές σε χειρουργική επέμβαση φακοθρυψίας επιφέρει οφέλη στην κλινική πρακτική.
Μέθοδος: Πρόκειται για μία αναδρομική μελέτη παρατήρησης μιας κοόρτης 200 διαδοχικών ασθενών που υποβλήθηκαν σε χειρουργική επέμβαση φακοθρυψίας και οι οποίοι αξιολογήθηκαν για παράγοντες κινδύνου διεγχειρητικών επιπλοκών. Αποτελέσματα: Οι βαθμολογίες του συστήματος προέβλεψαν σε ικανό ποσοστό την ύπαρξη διεγχειρητικών επιπλοκών. Οι επιπλοκές που σημειώθηκαν ήταν πρόπτωση ίριδας 2% ρήξη οπισθίου περιφακίου 1,5%, απόσπαση ζιννείου ζώνης 1%. Συμπεράσματα: Το σύστημα ταξινόμησης παραγόντων κινδύνου για διεγχειρητικές επιπλοκές σε χειρουργική επέμβαση φακοθρυψίας προβλέπει σε ικανοποιητικό βαθμό την εμφάνιση επιπλοκών και μπορεί να αξιοποιηθεί προληπτικά.
  EP10.
  Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΠΑΝΔΗΜΙΑΣ COVID-19 ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΚΑΙ ΣΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΩΝ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΣΤΗΝ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΝΑ «Η ΕΛΠΙΣ»
Ράπτη Ελένη, Λεγάκη Ανθή, Δεττοράκη Μαρία
Οφθαλμολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ελπίς, Αθήνα
  Σκοπός: Η αξιολόγηση της επίδρασης της πανδημίας Covid-19 στην προσέλευση των ασθενών στα επείγοντα και τα τακτικά εξωτερικά ιατρεία της οφθαλμολογικής Κλινικής του ΓΝΑ «Η Ελπίς» και η επίπτωση στον προγραμματισμό των χειρουργείων του καταρράκτη.
Μέθοδος: Αναζητήθηκαν από τα αρχεία του νοσοκομείου μας οι ασθενείς που προσήλθαν στα επείγοντα και τα τακτικά οφθαλμολογικά ιατρεία κατά την περίοδο 23/03/2018-23/12/2019 και συγκριθήκαν με την περίοδο της πανδημίας από 23/03/2020-23/12/2021. Κατά τις ίδιες περιόδους αναζητήθηκαν και οι εισαγωγές των ασθενών που είχαν υποβληθεί σε χειρουργική αφαίρεση καταρράκτη (πριν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας).
Aποτελέσματα: Το σύνολο των ασθενών που εξετάσθηκαν στα έκτακτα οφθαλμολογικά ιατρεία πριν την πανδημία από 23/03/2018-23/12/2019 ήταν 8.105, ενώ κατά την περίοδο της πανδημίας από 23/03/2020-23/12/2021 ήταν 5.438 ασθενείς, που αντιστοιχεί σε μείωση των ασθενών κατά 33%, δηλαδή μείωση κατά το 1/3. Κατά τις ίδιες περιόδους τα τακτικά οφθαλμολογικά ραντεβού από 2,748 μειωθήκαν σε 2,104, μείωση κατά 23%. Επίσης, υπήρξε μείωση από 2156 σε 1550 χειρουργεία αφαίρεσης καταρράκτη, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 28% σε σχέση με την προ-Covid εποχή.
Συμπεράσματα: Τα αποτελέσματα της μελέτης ανέδειξαν ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας και των lockdown υπήρξε σημαντική μείωση στην προσέλευση των ασθενών τόσο στα επείγοντα όσο και στα τακτικά οφθαλμολογικά ιατρεία. Επιπλέον, μειώθηκαν σημαντικά τα χειρουργεία του καταρράκτη με αποτέλεσμα να αυξηθεί ο χρόνος αναμονής των ασθενών προς χειρουργείο.
  EP11.
  ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΥΠΟΚΑΨΙΚΟΥ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΑΠΟ ΕΓΧΥΣΗ ΑΝΤΙΑΓΓΕΙΟΓΕΝΕΤΙΚΟΥ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ
Μακρυγιάννης Γ., Πλάκα Α., Αντωνίου Ε., Ζωιδάκης Δ., Πετράκης I., Κατσιφάρας I., Κονταδάκης Σ.
Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Χανίων
  Σκοπός: H παρουσίαση αντιμετώπισης οπίσθιου υποκαψικού καταρράκτη που προκλήθηκε από επιπλοκή έγχυσης αντιαγγειογενετικού παράγοντα σε ασθενή με θρόμβωση κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς.
Μέθοδος: Επέμβαση φακοθρυψίας με ήπιο ιξωδοδιαχωρισμό και χαμηλές ρυθμίσεις, πρόσθια υαλοειδεκτομή, έγχυση τριαμσινολόνης και τοποθέτηση ενδοφακού στο sulcus
Αποτελέσματα: Ο ασθενής 3 μήνες μετά την επέμβαση έχει χαμηλή οπτική οξύτητα (εξαιτίας οπής ωχράς σταδίου IV), διαυγή κερατοειδή, τόνο 20 mmHg υπό αγωγή και επικεντρωμένο φακό.
Συμπεράσματα: Επιτυχής αντιμετώπιση μιας πολύ σπάνιας επιπλοκής έγχυσης ενδοϋαλοειδικών ενέσεων.
 30 • 36th HSIOIRS
   28   29   30   31   32