Page 43 - 36_HSIOIRS_PROGRAMME & ABSTRACT_GR
P. 43

 ΕΛΕΎΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ
   FP16.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΝΔΟΕΠΙΘΗΛΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΙΚΟ ΚΡΗΜΝΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑΣ
Κατσιμπρής Ανδρέας, Ναυσικά Βούλγαρη, Άννα-Νίνα Δημητροπούλου, Μάριος Κατσίμπρας, Μυρσίνη Πετρέλλη, Γιώργος Κυμιωνής
Ά Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Γεώργιος Γεννηματάς», Αθήνα, Ελλάδα
   Σκοπός: Να παρουσιάσουμε μια σπάνια περίπτωση ενδοεπιθηλιακής ανάπτυξης (ΕΑ) σε κερατοειδικό κρημνό ο οποίος δημιουργήθηκε λόγω τραύματος σε γυναίκα ασθενή και το πώς αντιμετωπίστηκε χειρουργικά.
Υλικό και μέθοδοι: Γυναίκα 57 ετών προσήλθε στο τμήμα μας αιτιώμενη φωτοφοβία, θολή όραση και αίσθηση ξένου σώματος στον αριστερό οφθαλμό (ΑΟ). Είχε ιστορικό τραυματισμού του κερατοειδούς ΑΟ μετά από πτώση σε παράθυρο αλουμινίου προ μηνός, όπου η διάγνωση τ κερατοειδικής ελασματοειδούς ρήξης τέθηκε σε άλλο νοσοκομείο. Από την κλινική εξέταση στο τμήμα μας βρέθηκε καλύτερα διορθωμένη οπτική οξύτητα 1.0 στον δεξιό οφθαλμό (ΔΟ) και μέτρηση των δακτύλων στο 1 μέτρο στον ΑΟ. Από την εξέταση στην σχισμοειδή λυχνία έγινε η διάγνωση της δημιουργίας κερατοειδικού κρημνού τραυματικής αιτιολογίας με ΕΑ και διάχυτες κοκκώδεις θολερότητες σε όλη την έκταση της επιφάνειας μεταξύ κρημνού και κερατοειδικού στρώματος και λεπτές. Αποφασίσαμε να προχωρήσουμε σε χειρουργικό καθαρισμό της ΕΑ, μετά από συγκατάθεση της ασθενούς, δεδομένου ότι ΕΑ κάλυπτε τον οπτικό άξονα.
Αποτελέσματα: Ο κερατοειδικός κρημνός ήταν αμετατόπιστος την πρώτη μετεγχειρητική ημέρα. Την πέμπτη μετεγχειρητική ημέρα ολοκληρώθηκε η επαναεπιθηλιοποίηση της επιφάνειας του κερατοειδούς και αφαιρέθηκε ο θεραπευτικός φακός επαφής. Η εξέταση στη σχισμοειδή λυχνία την δεύτερη εβδομάδα έδειξε μικρή ποσότητα υπολειμμάτων στην επιφάνεια μεταξύ κρημνού και κερατοειδικού στρώματος χωρίς την ύπαρξη EI ή μετατόπισης του κρημνού. Η οπτική οξύτητα του ΑΟ είχε σταθερή μετεγχειριτική βελτίωση με υποκειμενική βελτίωση των συμπτωμάτων του ασθενούς και έναν μήνα μετεγχειρητικά η καλύτερα διορθωμένη οπτική οξύτητα ήταν 0.3.
Συμπεράσματα: Συμπερασματικά, ο έγκαιρος μηχανικός καθαρισμός μετατραυματικής EΑ μπορεί να οδηγήσει σε καλά οπτικά αποτελέσματα.
     FP17.
ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΕΥΡΟΤΡΟΦΙΚΟΥ ΕΛΚΟΥΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ ΜΕ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΑΜΝΙΑΚΗΣ ΜΕΜΒΡΑΝΗΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΤΟΙΒΑΔΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΒΟΤΟΥΛΙΝΙΚΗΣ ΤΟΞΙΝΗΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΑΡΕΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΝΕΥΡΟΥ
Ms Athina Athanasiou, MD Nikolaos Lafioniatis, MD Aglaia Korompilia, MD, PhD Emmanouil Mavrikakis, MD, PhD Kostantinos Rallis
Τμήμα Κερατοειδούς, Οφθαλμολογική Κλινική ΓΝΑ «Γ.Γεννηματάς», Αθήνα, Greece
   ΣΚΟΠΟΣ: Η παρουσίασημιας περίπτωσης νευροτροφικού έλκους κερατοειδούς με δεσκεμετοκήλη ως αποτέλεσμα σοβαρής πάρεσης προσωπικού, που αντιμετωπίσθηκε με μεταμόσχευσηαμνιακής μεμβράνης και χρήση βοτουλινικής τοξίνης για σύγκλειση του βλεφάρου.
ΜΕΘΟΔΟΣ: Γυναίκα 54 ετών με πάρεση αριστερού προσωπικού νεύρου από μηνός παραπέμφθηκε στο Τμήμα Κερατοειδούς του Νοσοκομείου μας με βαθύ έλκος κερατοειδούς με δεσκεμετοκήλη, καθώς και αδυναμία σύγκλεισης των βλεφάρων με πλήρη έκθεση κερατοειδούς. Δεδομένου του κινδύνου διάτρησης του κερατοειδούς αποφασίστηκε άμεσα η μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης πολλαπλών στοιβάδων. Υπό τοπική αναισθησία τοποθετήθηκαν 4 στιβάδες αμνιακής μεμβράνης με το στρώμα προς τα κάτω, με το μόσχευμα να καλύπτει το έλλειμμα και συγκολλήθηκαν με ιστική κόλλα (fibrin glue). Ένα τελευταίο τμήμα αμνιακής μεμβράνη μεγαλύτερης διαμέτρου τέθηκε με το στρώμα προς τα πάνω ως κάλυμμα και συρράφτηκε με επτά ράμματα 10.0nylon. Μετά το χειρουργείο πραγματοποιήθηκε έγχυση βοτουλινικής τοξίνης στο άνω βλέφαρο για την σύγκλεισή του.Η ασθενής τέθηκε σε χημειοπροφύλαξη τοπικά, καθώς και σε τοπική και συστηματική θεραπεία της νόσου οφθαλμικής επιφάνειας. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η χειρουργική αντιμετώπιση απέτρεψε τη διάτρηση του κερατοειδούς και η αμνιακή μεμβράνη ενσωματώθηκε καλά στον κερατοειδή της ασθενούς, η οποία είναι ακόμη υπό παρακολούθηση.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Η πάρεση προσωπικού νεύρου μπορεί να προκαλέσει σύντομα σοβαρό νευροτροφικό έλκος κερατοειδούς. Η μεταμόσχευση αμνιακής μεμβράνης πολλαπλών στιβάδων σε συνδυασμό με τη χρήση βουτουλινικής τοξίνης στο άνω βλέφαρο μπορούν να αποτρέψουν τη διάτρηση του κερατοειδούς σε παρόμοιες περιπτώσεις.
    FP18.
Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ “ΠΛΑΣΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ” ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΤΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
Μυρσίνη Πετρέλλη, Ανδρέας Κατσιμπρής, Μάριος Κατσίμπρας, Άννα Νίνα Δημητροπούλου, Ανδρέας Μουχτούρης, Γεώργιος Κυμιωνής
A’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, ΓΝΑ «Γ. Γεννηματάς», Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Σκοπός: Να περιγραφεί η εφαρμογή διαφορετικών χειρουργικών τεχνικών, όπως η ολικού και μερικού πάχους σφηνοειδής εκτομή κερατοειδούς κι η “πτύχωση κερατοειδούς” στην αντιμετώπιση εκτατικών παθήσεων του κερατοειδούς, και να εκτιμηθεί η αποτελεσματικότητα τους.
Μέθοδοι: Παρουσιάζουμε τρεις διαφορετικές χειρουργικές προσεγγίσεις για την αντιμετώπιση ασθενών με διαφανή περιφερική εκφύλιση κερατοειδούς (pellucid marginal corneal degeneration) ή κερατοκωνικών ασθενών που έχουν υποβληθεί σε διαμπερή κερατοπλαστική στο παρελθόν κι εμφανίζουν “πρόπτωση” του κερατοειδικού μοσχεύματος. Προεγχειρητικά, όλοι οι ασθενείς εμφάνιζαν προοδευτική μείωση της βέλτιστα διορθωμένης οπτικής οξύτητας, διαρκώς αυξανόμενο αστιγματισμό και δυσανεξία στη χρήση φακών επαφής. Οι χειρουργικές τεχνικές που εφαρμόστηκαν ήταν η μερικού πάχους σφηνοειδής εκτομή κερατοειδούς, η ολικού πάχους σφηνοειδής εκτομή κι η “πτύχωση κερατοειδούς”.
Αποτελέσματα: Σε όλες τις περιπτώσεις επιτεύχθηκε ομαλοποίηση του σχήματος του κερατοειδούς, ενώ δεν παρατηρήθηκαν διεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές επιπλοκές. Η βέλτιστα διορθωμένη οπτική οξύτητα, ο αστιγματισμός, η τοπογραφία κερατοειδούς κι η ανοχή σε διορθωτικά γυαλιά ή φακούς επαφής βελτιώθηκαν σημαντικά σε όλους τους ασθενείς. Συμπεράσματα: Κι οι τρεις χειρουργικές τεχνικές προσφέρουν εξαιρετικά ανατομικά και λειτουργικά αποτελέσματα για την αντιμετώπιση της εκτασίας κερατοειδούς είτε σε ασθενείς με διαφανή περιφερική εκφύλιση κερατοειδούς, είτε σε κερατοκωνικούς ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε κερατοπλαστική στο παρελθόν. Το μεγαλύτερο δε πλεονέκτημα τους είναι η αποφυγή μιας περισσότερο επεμβατικής χειρουργικής προσέγγισης, όπως η μεταμόσχευση κερατοειδούς ή η επανάληψη αυτής.
 Eλεύθερες Ανακοινώσεις • 43











































































   41   42   43   44   45