Page 44 - 36_HSIOIRS_PROGRAMME & ABSTRACT_GR
P. 44

 ΕΛΕΎΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ
   FP19.
ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΕΡΠΗΤΙΚΗΣ ΚΕΡΑΤΙΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ ΜΕ MRNA ΕΜΒΟΛΙΟ ΚΑΤΑ ΤΟΥ COVID-19, ΠΑΡΑ ΤΗ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΡΟΦΥΛΑΚΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Δρ. Δέσποινα Ελευθεριάδου1, Δρ. Μιχαήλ Τσάτσος2
1 Lm Vision, Laser Microsurgery Vision, Day Case Surgery Unit, Thessaloniki, Greece 2 Αριστοτέλειο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
   Σκοπός: Παρουσίαση δύο ξεχωριστών περιστατικών επανεμφάνισης Ερπητικής Κερατίτιδας μετά την πρώτη δόση με mRNA εμβόλιο κατά του Covid-19, σε ασθενείς που λάμβαναν ήδη ερπητική προφυλακτική αγωγή λόγω πρόσφατου μοσχεύματος κερατοειδούς αφενός και υποτροπιάζουσες ερπητικές κερατίτιδες αφετέρου.
Μέθοδος: Δύο περιστατικά και βιβλιογραφική ανασκόπηση.
Αποτελέσματα: Το πρώτο περιστατικό αφορά έναν 58 ετών άντρα με πρόσφατη διαμπερή κερατοπλαστική, ο οποίος προσήλθε με θάμβος όρασης και στοιχεία ενδοθηλίτιδας 24 ώρες μετά την πρώτη δόση mRNA εμβολίου. Το δεύτερο περιστατικό πρόκειται για έναν 24 ετών φοιτητή ο οποίος παρουσίασε δενδριτικό έλκος 48 ώρες μετά τον εμβολιασμό. Η αρχική προφυλακτική αγωγή ακυκλοβίρης 400mg δύο φορές ημερησίως αυξήθηκε σε πέντε φορές ημερησίως για μία εβδομάδα. Στον μεταμοσχευμένο ασθενή η δόση της δεξαμεθαζόνης 0,1% που λάμβανε μία φορά την ημέρα αυξήθηκε σε τέσσερις φορές την ημέρα. Βελτίωση παρατηρήθηκε σε δύο μέρες και καταγράφηκε στον επανέλεγχο εβδομάδας, όπου και οι δύο ασθενείς επέστρεψαν στην αρχική προφυλακτική αγωγή χωρίς περαιτέρω υποτροπή. Την περίοδο της δεύτερης δόσης, και οι δυο ασθενείς ακολούθησαν την ίδια αύξηση στην αγωγή όπως και μετά την πρώτη δόση χωρίς υποτροπές.
Συμπέρασμα: Τα δύο περιστατικά μας υποδηλώνουν πως ασθενείς με επαναλαμβανόμενη ερπητική νόσο, που ήδη λαμβάνουν προφυλακτική αγωγή μπορεί να επωφεληθούν από προσαρμογή της δόσης σε θεραπευτικά επίπεδα κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών του mRNA εμβολιασμού τους κατά του Covid-19.
    FP20.
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΥΟ ΜΕΘΟΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΒΙΟΫΜΕΝΑ ΣΤΟ ΒΛΕΦΑΡΙΚΟ ΧΕΙΛΟΣ ΑΣΘΕΝΩΝ ΜΕ ΒΛΕΦΑΡΙΤΙΔΑ
Κώστας Μπομπορίδης, Αγνή Μόκκα, Παναγιώτης Αγελαδαράκης, Θανάσης Οικονόμου
Α’ & Γ’ Οφθαλμολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Σκοπός: Να διερευνήσουμε την συγκριτική αποτελεσματικότητα καθαρισμού του βλεφαρικού χείλους ασθενών με βλεφαρίτιδα, δύο μεθόδων που εφαρμόζονται στο ιατρείο.
Μέθοδος: Πιλοτική προοπτική συγκριτική μελέτη σειράς ασθενών με βλεφαρίτιδα. Η μηχανική μέθοδος μικρο-απόξεσης με το μηχανισμό Blephex που θεωρείται η αποτελεσματικότερη, συγκρίνεται με την απλή μέθοδο καθαρισμού στο ιατρείο με μαντηλάκια καθαρισμού βλεφάρων εμποτισμένα με Τερπινεόλη 4% και Υαλουρονικό 0,2%. Καταγράφεται το αποτέλεσμα αμέσως μετά μία συνεδρία σαν 0= κανένα αποτέλεσμα, 1= μερικός καθαρισμός μόνο στο δέρμα βλεφαρικού χείλους, 2= πλήρης καθαρισμός δέρματος, 3= πλήρης καθαρισμός και του βιοϋμένα στην βάση των βλεφαρίδων.
Αποτελέσματα: Συμπεριλήφθηκαν 40 διαδοχικοί ασθενείς με προχωρημένη βλεφαρίτιδα σε περίοδο ενός έτους (2021). Αμέσως μετά τον καθαρισμό με Blephex παρατηρήθηκε πλήρης καθαρισμός σταδίου 3 σε όλα τα περιστατικά. Με την δακτυλική τριβή του μαντηλιού στο βλεφαρικό χείλος επιτεύχθηκε ίδιο αποτέλεσμα πλήρους καθαρισμού (στάδιο 3) του βιοϋμένα από το βλεφαρικό χείλος στον ίδιο χρόνο. Ο καθαρισμός με μαντηλάκι ήταν καλύτερα ανεκτός από τους ασθενείς καθώς μπορούσε να εφαρμοστεί διαβαθμισμένη πίεση ανάλογα με την περίπτωση, σε αντίθεση με το Blephex.
Συμπεράσματα: Οι δύο μέθοδοι καθαρισμού προσφέρουν απόλυτο καθαρισμό του βλεφαρικού χείλους στο ιατρείο. Απαιτείται καμπύλη εκμάθησης περισσότερο για το Blephex το οποίο συνοδεύεται με σημαντικά μεγαλύτερο κόστος μηχανήματος και αναλωσίμων. Η ύπαρξη Τερπινεόλης 4% στα μαντηλάκια δυνητικά συμβάλει στην εκρίζωση το demodex. Απαιτείται επανάληψη της θεραπείας τουλάχιστον 3 φορές ανά 2 εβδομάδες και υγιεινή βλεφάρων από τον ασθενή στο σπίτι. Η επίδραση του καθαρισμού στην MGD, ποιότητα δακρύων και συμπτώματα θα διερευνηθεί με διαφορετική μελέτη.
  FP21.
  ΤΟΞΙΚΗ ΕΠΙΠΕΦΥΚΙΤΙΔΑ ΑΠΟ ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΜΕ ΤΟΠΙΚΗ ΥΔΡΟΚΟΡΤΙΖΟΝΗ 3,35 MG/ML ΚΑΙ ΚΕΤΟΤΙΦΑΙΝΗ 0,25 MG/ML ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΑ
Αγνή Μόκκα, Κώστας Μπομπορίδη
Α’ & Γ’ Οφθαλμολογική Κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  Σκοπός: Να περιγράψουμε την συχνά αδιάγνωστη παθολογία της τοξικής επιπεφυκίτιδας από καλλυντικά και να εκτιμήσουμε την αποτελεσματικότητα της τοπικής αντιφλεγμονώδους αγωγής.
Μέθοδος: Στην διάρκεια ενός έτους (2021) καταγράφηκαν 28 ασθενείς (26 γυναίκες και 2 άνδρες) με τοξική επιπεφυκίτιδα από καλλυντικές κρέμες προσώπου. Η χαρακτηριστική κλινική εικόνα περιλάμβανε αίσθημα καύσου, επιφορά, ήπια ερυθρότητα και οίδημα βλεφαρικού επιπεφυκότα με θυλακιώδη αντίδραση και οίδημα βλεννογόνου δακρυϊκού σημείου και συχνά δερματίτιδα εξ επαφής ρινικά στο δέρμα των βλεφάρων. Συστήθηκε η διακοπή χρήσης των καλλυντικών προσώπου και χορηγήθηκαν τεχνητά δάκρυα (HA), τοπική υδροκορτιζόνη 3,35 mg/ml (4 φορές ημερησίως για 2 εβδομάδες) και κετοτιφαίνη 0,25 mg/ml (2 φορές ημερησίως για 4 εβδομάδες) χωρίς συντηρητικά. Η παρακολούθηση γινόταν στις 2 και 4 εβδομάδες
Αποτελέσματα: Όλοι οι ασθενείς είχαν διάρκεια συμπτωμάτων περισσότερο από 2 μήνες με περισσότερες από 3 διαφορετικές θεραπείες Στις 4 εβδομάδες 23/28 ασθενείς (82%) είχαν πλήρη ίαση, ενώ σε 5/28 (18%) με μερική βελτίωση επαναλήφθηκε η σύσταση για διακοπή καλλυντικών και συνεχίστηκε η αγωγή με κετοτιφαίνη για 2 ακόμα εβδομάδες με πλήρη ίαση. Συμπεράσματα: Η τοξική επιπεφυκίτιδα από καλλυντικές κρέμες προσώπου είναι μία συχνή παθολογία κυρίως στις γυναίκες ενώ η χαρακτηριστική κλινική εικόνα συγχέεται με αλλεργική επιπεφυκίτιδα. Είναι απαραίτητη η διακοπή των καλλυντικών ενώ η τοπική αγωγή με τεχνητά δάκρυα, τοπική υδροκορτιζόνη 3,35 mg/ml και κετοτιφαίνη 0,25 mg/ml χωρίς συντηρητικά παρουσιάζει υψηλή αντιφλεγμονώδη αποτελεσματικότητα χωρίς αύξηση ενδοφθάλμιας πίεσης ή άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες.
 44 • 36th HSIOIRS


   42   43   44   45   46