Page 46 - 36_HSIOIRS_PROGRAMME & ABSTRACT_GR
P. 46

 ΕΛΕΎΘΕΡΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ
  FP25.
  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΠΡΟΓΕΝΕΣΤΕΡΑ ΣΕ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Σ. Θεοδωροπούλου, MD, PhD, FRCOphth, Γ. Τόλιου, MCOptom, Π. Βασιλόπουλος, MD, Σ. Γεωργαράς, MD, FEBO Οφθαλμός Ερευνητικό και Θεραπευτικό κέντρο, Νοσοκομείο Υγεία, Αθήνα, Ελλάδα
  Σκοπός: Η αντικειμενική διερεύνηση της απόκλισης ανάμεσα στο τελικό και στο επιθυμητό αποτέλεσμα από 5 βιομετρικές φόρμουλες σε ασθενείς που είχαν υποβληθεί σε επέμβαση καταρράκτη μετά από LASIK.
Τόπος: Ερευνητικό και Θεραπευτικό Ινστιτούτο “ Οφθαλμός”, Γλυφάδα, Αθήνα
Μέθοδος: Διερευνήθηκαν δεδομένα από 67 ασθενείς ( 87 μάτια). Η προσέγγιση του αποτελέσματος στο επιθυμητό υπολογίσθηκε και έγινε σύγκριση ανάμεσα στις 5 φόρμουλες που χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό της ισχύος του ενδοφακού. Για ακριβέστερη διερεύνηση τα δεδομένα μετατράπηκαν στα επί μέρους συνθετικά της φόρμουλας του Long, (Long’s formalism), πριν καταγραφούν στην σφαιρο-κυλινδρική τους μορφή.
Αποτελέσματα: Δεν βρέθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά ανάμεσα στο επιθυμητό και τελικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα σε σχέση με τη φόρμουλα που χρησιμοποιήθηκε (p=0,639). Έγινε επιμέρους ανάλυση στην ομάδα ασθενών με τορικούς ενδοφακούς. Δεν ευρέθη σημαντική διαφορά ανάμεσα στο επιθυμητό και τελικό μετεγχειρητικό αποτέλεσμα σε κανένα από τα τρία συνθετικά της φόρμουλας Long, ((p=0.419, 0.301, 0.611 αντιστοίχως). Η φόρμουλα Double K χρησιμοποιήθηκε για το μεγαλύτερο αριθμό IOLs και είχε τα μεγαλύτερα ποσοστά σφαιρικού ισοδύναμου εντός 0,50 και 1.00 διοπτριών (D), (63%και 82% αντίστοιχα). Τα αποτελέσματα αναφορικά στο σφαίρωμα δεν έδειξαν σημαντικές διαφορές για καμία από τις φόρμουλες, ( R=0.388, P=0.542).
Συμπέρασμα: Τα μετεγχειρητικά αποτελέσματα της επέμβασης καταρράκτη μετά από LASIK είχαν μη σημαντικές αποκλίσεις από τα επιθυμητά, ακόμα και σε ασθενείς με τορικούς ενδοφακούς. Καμία από τις 5 φόρμουλες που χρησιμοποιήθηκαν δεν φέρεται να δίδει καλύτερα αποτελέσματα.
  FP26.
  OΠΤΙΚΗ AΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΘΕΣΗ ΤΟΥ EΝΔΟΦΑΚΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (EDOF) ACRYSOF IQ VIVITY
Λεωνίδας Μαυρουδής, Μαρίνα Μπαντέκα, Χριστίνα Κεσκίνη
LMVision, Laser Microsurgery Vision, Day Case Surgery Unit, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  Σκοπός: Να παρουσιάσουμε την οπτική απόδοση και την εκτίμηση της ποιότητας ζωής μετά από ένθεση του ενδοφακού αυξημένου βάθους εστίασης (EDOF) AcrySof IQ Vivity σε πραγματικά κλινικά δεδομένα.
Υλικό & Μέθοδος: Η μελέτη σχεδιάστηκε ως μια παρεμβατική, προοπτική, ακολουθία περιστατικών. Ασθενείς που χρειάζονταν αφαίρεση κρυσταλλοειδούς φακού και δεν παρουσίαζαν άλλη οφθαλμική νόσο υποβλήθηκαν σε φακοθρυψία με ταυτόχρονη ένθεση ενδοφακού AcrySof IQ Vivity. Η τρέχουσα ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε άτομα που εξετάστηκαν 3 μήνες μετά από την επέμβαση. Τα κύρια αποτελέσματα ήταν η μη διορθωμένη και η καλύτερα διορθωμένη οπτική οξύτητα (UNVA, BCVA) (4μ), όπως αυτή αξιολογήθηκε με Topcon CC100-ETDRS οπτότυπα, και η ποιότητα ζωής που αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο VF-14. Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκε φακοθρυψία με ένθεση AcrySof IQ Vivity IOL σε 20 οφθαλμούς 13 ασθενών. Το σφάλμα πρόβλεψης σφαιρικού ισοδύναμου (SE-PE) ήταν εντός 0.75D σε όλους τους οφθαλμούς. Η διάμεση BCVA ήταν 1.25 (1.00, 2.00), ενώ η μέση UNVA ήταν 1.21 (±0.48), με το 70% των οφθαλμών να παρουσιάζει UNVA≥1.0. Μετά την αξιολόγηση της ποιότητας ζωής με VF-14, 10%, 50% και 40% των ατόμων ανέφεραν απουσία οπτικής δυσλειτουργίας (VI), ελάχιστη VI και ήπια VI, αντίστοιχα. Αφαιρώντας τις ερωτήσεις που αξιολογούν τις λεπτές κοντινές δραστηριότητες, τα προαναφερθέντα ποσοστά ανήλθαν σε 50%, 30% και 20%, αντίστοιχα.
Συμπέρασμα: O EDOF AcrySof IQ Vivity IOL παρουσιάζει εξαιρετική οπτική απόδοση στην μακρινή όραση και προσφέρει ικανοποιητική ποιότητα ζωής 3 μήνες μετά την ένθεσή του.
  FP27.
  ΚΟΝΤΙΝΗ OΠΤΙΚΗ AΠΟΔΟΣΗ ΤΟΥ EΝΔΟΦΑΚΟΥ ΑΥΞΗΜΕΝΟΥ ΒΑΘΟΥΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (EDOF) ACRYSOF IQ VIVITY
Λεωνίδας Μαυρουδής, Μαρίνα Μπαντέκα, Χρηστίνα Κεσκίνη
LMVision, Laser Microsurgery Vision, Day Case Surgery Unit, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
  Σκοπός: Να παρουσιάσουμε την κοντινή οπτική απόδοση του ενδοφακού αυξημένου βάθους εστίασης (EDOF) AcrySof IQ Vivity σε πραγματικά κλινικά δεδομένα.
Υλικό & Μέθοδος: Ασθενείς που χρειάζονταν αφαίρεση κρυσταλλοειδούς φακού και δεν παρουσίαζαν άλλη οφθαλμική νόσο υποβλήθηκαν σε αμφοτερόπλευρη φακοθρυψία με ταυτόχρονη ένθεση ενδοφακού AcrySof IQ Vivity. Η τρέχουσα ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε άτομα που εξετάστηκαν 3 μήνες μετεγχειρητικά. Η μη διορθωμένη κοντινή οπτική οξύτητα αξιολογήθηκε με το MNREAD-GR (40εκ). Η ποιότητα ζωής των ασθενών, συμπεριλαμβανομένων των κοντινών δραστηριοτήτων, αξιολογήθηκε με το ερωτηματολόγιο VF-14.
Αποτελέσματα: Πραγματοποιήθηκε φακοθρυψία με ένθεση AcrySof IQ Vivity IOL σε 20 οφθαλμούς 10 ασθενών. Το μέσο κρίσιμο μέγεθος γραμματοσειράς (critical print size), η μέση αναγνωστική οξύτητα (reading acuity) και η μέση ταχύτητα ανάγνωσης (reading speed) όπως αξιολογήθηκαν με το MNREAD-GR ήταν 9.63 (±3.19), 0.15 (±0.85) και 149.90 (±33.42), αντίστοιχα. Η ελάχιστη και η μέγιστη τιμή ήταν 4.60 και 15.00 για το κρίσιμο μέγεθος γραμματοσειράς, 0.00 και 0.28 για την αναγνωστική οξύτητα και 86.00 και 186.00 για τη μέση ταχύτητα ανάγνωσης, αντίστοιχα. Μεταξύ όλων των ερωτήσεων του VF-14, η υψηλότερη συχνότητα οπτικής δυσλειτουργίας παρατηρήθηκε σε εκείνες που αξιολογούν τις κοντινές δραστηριότητες. Το 70%, το 50% και το 25% των ατόμων ανέφεραν τουλάχιστον ελάχιστη οπτική δυσλειτουργία στην ανάγνωση μικρής γραμματοσειράς, στην ανάγνωση εφημερίδας ή βιβλίου και στη λεπτή χειρωνακτική δραστηριότητα, αντίστοιχα.
Συμπέρασμα: O EDOF AcrySof IQ Vivity IOL παρουσιάζει ικανοποιητική κοντινή οπτική απόδοση 3 μήνες μετά την αμφοτερόπλευρη ένθεσή του.
 46 • 36th HSIOIRS


   44   45   46   47   48