Page 53 - 36_HSIOIRS_PROGRAMME & ABSTRACT_GR
P. 53

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ
 V01.
3 ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΕΝΘΕΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΟΥ
Μιχαήλ Καραμπελάς
ΓΝΑ Ιπποκράτειο
  Σκοπός: Η παρουσίαση video απο περιστατικό ανεπίπλεκτης επέμβασης φακοθρυψίας κατά το οποίο προέκυψε πρόβλημα κατά την ένθεση ενός one-piece ακρυλικού ενδοφακού.
Μέθοδος: Επεξεργασμένο video
Αποτελέσματα: To video παρουσιάζει την ένθεση ενός one-piece ακρυλικού αναδιπλούμενου ενδοφακού με ιντζέκτορα (enVista-Bausch&Lomb) έπειτα απο 3 διαδοχικές προσπάθειες. Κατα την 1η προσπάθεια, το έμβολο του ιντζέκτορα περιστρεφόταν καθώς προωθούσε το φακό με αποτέλεσμα να προκαλέσει περιετύλιξη του ενδοφακού. Έπειτα από επισκόπηση του ιντζέκτορα διαπιστώθηκε οτι το καπάκι του εμβόλου ήταν ξεβιδωμένο. Στη συνέχεια, και αφού το καπάκι βιδώθηκε έγινε 2η προσπάθεια ένθεσης αλλά διαπιστώθηγκε οτι το leading haptic ήταν αποσπασμένο από το οπτικό σώμα του φακού. Στην συνέχεια, το haptic αφαιρέθηκε από τον πρόσθιο θάλαμο και ένας καινούργιος ενδοφακός φορτώθηκε στον ιντζέκτορα και τοποθετήθηκε επιτυχώς.
Συμπεράσματα: Το παρόν video παρουσιάζει ένα πρόβλημα κατά την ένθεση ενδοφακού με ιντζέκτορα και η χρησιμότητα του έγκειται στο να ενημερώσει τους χειρουργούς προσθίου ημιμορίου για την πιθανότητα αυτής της επιπλοκής.
   V02.
 ΕΝΘΕΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΤΙΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ AHMED CLEAR PATH 350 ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΦΛΕΓΜΟΝΩΔΕΣ ΓΛΑΥΚΩΜΑ, ΕΠΙΠΛΕΓΜΕΝΟ ΜΕ ΦΑΚΟΜΟΡΦΙΚΟ ΣΤΟΙΧΕΙΟ, ΚΛΕΙΣΤΗ ΓΩΝΙΑ ΠΡΟΣΘΙΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ
Δημήτριος Π. Μπεσίνης1,2, Γεώργιος Τσόλκας1
1 Τμήμα Γλαυκώματος, Οφθαλμολογική κλινική «Υπαπαντή» 2 Ιδιωτικό Ιατρείο Δημήτριος Π. Μπεσίνης
   Η αντιμετώπιση φλεγμονώδους γλαυκώματος είναι πολλές φορές δύσκολη και συχνά μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση για τη ρύθμιση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Η τραμπεκουλεκτομή και η ένθεση αντιγλαυκωματικής συσκευής έχουν αποδειχθεί αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση του φλεγμονώδους γλαυκώματος. Στο βίντεο παρουσιάζουμε την αντιμετώπιση ενός επιπλεγμένου περιστατικού φλεγμονώδους γλαυκώματος με συνοδό φακομορφικό στοιχείο που οδήγησε σε κλειστή γωνία του προσθίου θαλάμου. Η αντιμετώπιση έγινε με ταυτόχρονη επέμβαση φακοθρυψίας και ένθεσης της πρώτης στην Ελλάδα καινούριας συσκευής από τη New World Medical, Ahmed Clear Path 350. Η συγκεκριμένη συσκευή ομοιάζει με τη συσκευή Baerveldt 350 προσφέροντας κάποια πλεονεκτήματα.
   V03.
 ΧΡΟΝΙΑ ΔΑΚΡΥΡΡΟΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΑΜΠΕΚΟΥΛΕΚΤΟΜΗΣ
Δημήτριος Π. Μπεσίνης1,2, Γεώργιος Τσόλκας1
1 Τμήμα Γλαυκώματος, Οφθαλμολογική κλινική «Υπαπαντή» 2 Ιδιωτικό Ιατρείο Δημήτριος Π. Μπεσίνης
   Η τραμπεκουλεκτομή αποτελεί μέχρι σήμερα την επέμβαση εκλογής για τους περισσότερους τύπους γλαυκώματος με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας. Παρόλα αυτά, ανάλογα με τη χειρουργική τεχνική και της χρήση αντιμεταβολιτών όπως μιτομικύνης C, έχουν περιγραφεί αρκετές επιπλοκές είτε στην πρώιμη μετεγχειρητική περίοδο είτε εβδομάδες/μήνες μετά την επέμβαση. Ο συνδυασμός της τραμπεκουλεκτομής με φακοθρυψία μειώνει το ποσοστό επιτυχίας της επέμβασης γλαυκώματος και αυξάνει τον κίνδυνο επιπλοκών. Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζουμε την περίπτωση ενός ασθενούς με παλαιότερη συνδυασμένη επέμβαση καταρράκτη και τραμπεκουλεκτομής ο οποίος παραπονείται για χρόνια δακρύρροια. Κατά την εξέταση παρατηρήθηκε εκτεταμένη διαρροή από την διηθητική φυσαλίδα και αποφασίσθηκε χειρουργική αντιμετώπιση. Η αφαίρεση της φυσαλίδας και η προώθηση υγειούς επιπεφυκότα με τη χρήση ή χωρίς μοσχεύματος περικαρδίου έχει δειχθεί ότι είναι αποτελεσματική σε αυτές τις περιπτώσεις διατηρώντας τη λειτουργικότητα της τραμπεκουλεκτομής Σε αυτό το βίντεο παρουσιάζεται η χειρουργική τεχνική και το τελικό αποτέλεσμα.
   V04.
 ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ ΕΞΩΠΕΡΙΦΑΚΙΚΗΣ ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΗ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΑΤΟΝΟ ΕΛΚΟΣ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ
Τερζίδου Χρύσα1, Δαλιάνης Γεώργιος1, Τριβλή Αλεξάνδρα1, Δρούτσας Κωνσταντίνος2
1 Οφθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων, Ν. Ιωνία, Αθήνα 2 Α’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Γ. Ν. «Γεννηματάς», ΕΚΠΑ, Αθήνα
  Σκοπός: Να παρουσιάσουμε ένα ενδιαφέρον περιστατικό εξωπεριφακικής αφαίρεσης καταρράκτη με κεντρική θόλωση κερατοειδούς μετά από άτονο έλκος κερατοειδούς.
Μέθοδος: Άνδρας 55 ετών, μονόφθαλμος, ψυχιατρικός, με προχωρημένο καταρράκτη και μη ρυθμιζόμενο γλαύκωμα υπό 4πλή αγωγή, πρακτικά απουσία βλεφαρισμών λόγω συστηματικής αγωγής, παραπέμπεται στην κλινική μας με κεντρικό άτονο έλκος κερατοειδούς ~10mm, λέπτυνση στρώματος 350μm ΑΟ και οπτική οξύτητα ΑΚΧ. Η αντιμετώπιση του άτονου έλκους έγινε κατά βήματα, όπου εκτός από την τοπική αγωγή τέθηκε αμνιακή μεμβράνη, plugs και μερική ταρσορραφή. Η αργή πορεία επιθηλιοποίησης οδήγησε σε έλεγχο και διαπιστώθηκε αρρύθμιστος διαβήτης (HbA1c=11.5%) ο οποίος αντιμετωπίστηκε και οδήγησε στην πλήρη επιθηλιοποίηση σε 3 μήνες, με τελική οπτική οξύτητα ΜΔ και τμηματική νεοαγγείωση με κεντρική θολερότητα στον κερατοειδή. 6 μήνες μετά, επί ένδειξης αφαίρεσης καταρράκτη, παραπέμπεται για εκτίμηση από τον ειδικό κερατοειδούς και αποφασίζεται η εξωπεριφακική αφαίρεση του καταρράκτη λόγω περιορισμένης ορατότητας για εκτέλεση φακοθρυψίας.
Αποτελέσματα: Η προγραμματισμένη εξωπεριφακική αφαίρεση ολοκληρώθηκε ανεπίπλεκτα, παρά τη μειωμένη ορατότητα. Η μετεγχειρητική πορεία ήταν ομαλή. Ένα μήνα μετά, η τελική οπτική οξύτητα ήταν 3/10, η ΕΟΠ=12mmHg και ο ασθενής απόλυτα ικανοποιημένος.
Συμπεράσματα: Η εξωπεριφακική αφαίρεση καταρράκτη, αποτελεί ακόμη επέμβαση εκλογής σε επιλεγμένα περιστατικά και οφείλουμε να τη γνωρίζουμε.
  Παρουσιάσεις Βίντεο • 53   51   52   53   54   55