Page 54 - 36_HSIOIRS_PROGRAMME & ABSTRACT_GR
P. 54

 ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΒΙΝΤΕΟ
 V05.
 Ο ΦΑΚΟΣ-ΑΡΑΧΝΗ. ΕΝΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ UGH SYNDROME
Τερζίδου Χρύσα, Δαλιάνης Γεώργιος, Τριβλή Αλεξάνδρα, Μαστοράκος Νικήτας
Οφθαλμολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Κωνσταντοπούλειο-Πατησίων, Ν. Ιωνία, Αθήνα
  Σκοπός: Να παρουσιάσουμε ένα ενδιαφέρον περιστατικό αφαίρεσης ενδοφακού σε ύποπτο Uveitis-Glaucoma-Hyphema Syndrome.
Μέθοδος: Γυναίκα 70 ετών ψευδόφακη με βαρειά ψευδοαποφολίδωση και φίμωση προσθίου περιφακίου με αρρύθμιστο γλαύκωμα και τραμπεκουλεκτομή ΑΟ προ 10ετίας, παραπέμπεται για αντιμετώπιση. Υπεβλήθη σε επιτυχή εκ των έσω ανακατασκευή της διηθητικής φυσαλίδας με MMC και είχε ΕΟΠ=08mmHg χωρίς αγωγή τη 2η μετεγχειρητική εβδομάδα. Επανέρχεται ενάμιση χρόνο αργότερα, με ΕΟΠ=24mmHg υπό τετραπλή αγωγή, και άγνωστη παρακολούθηση. Υποβάλλεται σε δεύτερη ab-interno bleb revision και βρίσκεται υπό τακτική παρακολούθηση με ΕΟΠ=7-10 mmHg. 9 μήνες μετά παρατηρείται κυστικό οίδημα στην ωχρά, μικροκυστικό οίδημα στον κερατοειδή και ΕΟΠ=13mmHg χωρίς αγωγή. Χορηγήθηκε p.os. ακεταζολαμίδη και col. Nepafenac. 2 μήνες αργότερα το κυστικό οίδημα δεν εχει υποστραφεί πλήρως ενώ το ΚΠΚ είναι 707μm. Παρουσιάζει ψευδοφακοδόνηση και λόγω υποψίας UGH συνδρόμου αποφασίζεται η αφαίρεση του ενδοφακού. Το σύμπλεγμα ενδοφακού-περιφακίου εμφάνιζε κλίση των 4 απτικών κάθετα προς τα άνω, ακουμπώντας την οπίσθια επιφάνεια της ίριδος, ενώ το ένα απτικό ήταν εκτός περιφακίου προκαλώντας άμεσο τραυματισμό της ίριδας. Έγινε ευρεία πρόσθια υαλοειδεκτομή με τριαμσινολόνη και τοποθέτηση AC-IOL.
Αποτελέσματα: Δεν υπήρξαν διεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές εκπλήξεις. Την άμεση μετεγχειρητική περίοδο, ο οφθαλμός είναι ήρεμος, η ΕΟΠ ρυθμισμένη, με υποχώρηση του κυστικού οιδήματος της ωχράς και μικροκυστικού οιδήματος του κερατοειδούς.
Συμπεράσματα: Πρέπει να υπάρχει υψηλός βαθμός υποψίας και απόφασης για παρέμβαση για επιτυχή έκβαση αντίστοιχων περιστατικών.
   V06.
 ΦΑΚΟΘΡΥΨΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΑΝΟΦΘΑΛΜΟ ΚΑΙ ΓΛΑΥΚΩΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΓΩΝΙΑΣ
Αικατερίνη Γιαννουκάκη, Γεώργιος Γιαννουλάκος, Θεόδωρος Γιαννόπουλος
Π. Γ. Ν. Θ. ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη, Greece
Α’ Οφθαλμολογική κλινική, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Π.Γ.Ν.Θ. ΑΧΕΠΑ
   Σκοπός: Η παρουσίαση περιστατικού φακοθρυψίας σε ασθενή με νανόφθαλμο, καταρράκτη και γλαύκωμα κλειστής γωνίας. Μέθοδος: Το περιστατικό αφορά άνδρα 74 ετών με Νανόφθαλμο, καταρράκτη και γλαύκωμα κλειστής γωνίας. Στον δεξιό
οφθαλμό είχε οπτική οξύτητα 1/10 κατά snellen με διόρθωση (+14,00sph) και στον αριστερό οφθαλμό 3/10 (+13,00sph). Η ενδοφθάλμια πίεση του δεξιού οφθαλμού ήταν 28mmHg και του αριστερού 14mmHg παρά τη μέγιστη αντιγλαυκωματική αγωγή. Είχαν γίνει περιφερικές ιριδοτομές και στους δύο οφθαλμούς. Ο ασθενής υποβλήθηκε σε χειρουργείο φακοθρυψίας και ένθεσης ενδοφακού οπισθίου θαλάμου στον δεξιό οφθαλμό. Το αξονικό μήκος του ήταν 16,54mm και χρειάστηκε ενδοφακός με ισχύ 40D.
Αποτελέσματα: Δεν υπήρξαν διεγχειρητικές ή μετεγχειρητικές επιπλοκές. Μετεγχειρητικά η οπτική οξύτητα ήταν 4/10 με (+3,00sph) και η ενδοφθάλμια πίεση εντός φυσιολογικών ορίων με τοπική αντιγλαυκωματική αγωγή.
Συμπεράσματα: Το χειρουργείο καταρράκτη σε ασθενή με νανόφθαλμο μπορεί να βελτιώσει την όραση του ασθενή και να συμβάλει στη ρύθμιση της ενδοφθάλμιας πίεσης. Έχει όμως αρκετές διεγχειρητικές προκλήσεις.
   V07.
 ΕΝΘΕΣΗ ΕΝΔΟΦΑΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΔΙΑΘΛΑΣΤΙΚΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΣΕ ΑΣΘΕΝΗ ΜΕ ΝΑΝΟΦΘΑΛΜΟ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΟ ΑΞΟΝΙΚΟ ΜΗΚΟΣ (<16.50 MM)
Ιωαννης Γιαχος1, MD, PhD Γεώργιος Τριχώνας3, MD, PhD Σωτηρία Παλιούρα2
1 Γ. Ν. Α. Γεννηματάς, Αθήνα, Ελλάδα 2 Athens Eye Care, Αθήνα, Ελλάδα 3 RetinaEyeClinic, Αθήνα, Ελλάδα
   Σκοπός: Να παρουσιάσουμε τις προκλήσεις κατά την επέμβαση καταρράκτη σε ασθενή με σοβαρό νανόφθαλμο.
Αναφορά Περιστατικού: Γυναίκα 60 ετών με ιστορικό μελαγχρωστικής αμφιβληστροειδοπάθειας, αμφοτερόπλευρη αμβλυωπία λόγω νανοφθάλμου, ώριμο καταρράκτη και στα δύο μάτια και επιαμφιβληστροειδική μεμβράνη (ERM) στο αριστερό μάτι παραπέμφθηκε για επέμβαση καταρράκτη και στα δύο μάτια. Η καλύτερη διορθωμένη οπτική της οξύτητα (BCVA) ήταν 20/70 στο δεξί μάτι (ΔΟ) και 20/100 στο αριστερό μάτι (ΑΟ) με σκληρούς, διαπερατούς φακούς επαφής +20,50 διοπτριών (D). Η οπτική βιομετρία έδειξε αξονικό μήκος 16.33 mm στον ΔΟ και 16.42 mm στον ΑΟ. Αποφασίσαμε να χρησιμοποιήσουμε ειδικά κατασκευασμένους, αναδιπλούμενους υδρόφιλους ακρυλικούς ενδοφακούς υψηλής διαθλαστικής ισχύος (SOLECO IO7-FIL-611) με ισχύ 56,0 D ΔΟ και 57,5 D ΑΟ. Πριν τη επέμβαση καταρράκτη πραγματοποιήθηκε υαλοειδεκτομή και στους δύο οφθαλμούς. Στον ΔΟ, το στόμιο έγχυσης τοποθετήθηκε 3,00 mm πίσω από το σκληροκερατοειδικό όριο, το οποίο οδήγησε σε διεγχειρητική αποκόλληση αμφιβληστροειδούς. Λήφθηκε η απόφαση να συνεχιστεί η εξαγωγή καταρράκτη και η αντιμετώπιση της αποκόλλησης χρησιμοποιώντας 10% αέριο C3F8. Στο αριστερό μάτι, το στόμιο έγχυσης τοποθετήθηκε 2.00 χιλ πίσω από το σκληροκερατοειδικό όριο χωρίς προβλήματα και η ERM αφαιρέθηκε επίσης με επιτυχία. Η μετεγχειρητική BCVA ήταν 20/50 (με +1,00 D σφαίρωμα) ΔΟ και 20/50 (με +0,25 D σφαίρωμα).
Συμπέρασμα: Η φακοθρυψία σε ασθενείς με νανόφθαλμο παρουσιάζει πολλαπλές προκλήσεις ακόμη και για έμπειρους χειρουργούς. Η ασθενής μας υποβλήθηκε σε επιτυχή εμφύτευση εξατομικευμένων ενδοφακών υψηλής διαθλαστικής ισχύος, που αποτελούν μια βιώσιμη και ασφαλή εναλλακτική λύση στους φακούς piggyback.
  54 • 36th HSIOIRS

   52   53   54   55   56