ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Μετά από μία μακρά περίοδο συμβιβασμού με μία νέα πραγματικότητα που επέβαλε η πανδημία του COVID-19, ελπίζουμε η επόμενη χρονιά να μας βρει πιο κοντά και το συνέδριο της Εταιρείας μας να σημάνει την επανεκκίνηση της κανονικότητας. Έχουμε τη χαρά, λοιπόν, να σας προσκαλέσουμε στο 35ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών & Διαθλαστικής Χειρουργικής, το οποίο προγραμματίζεται να διεξαχθεί στις 25 – 27 Φεβρουαρίου 2021, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων των ελεύθερων ανακοινώσεων, video και ηλεκτρονικών poster είναι 10/12/2020.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου της ΕΕΕΦΔΧ θα μοριοδοτηθεί με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.