ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΔΙΑΜΟΝΗ

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης (live streaming) είσοδο στον εκθεσιακό χώρο, βεβαίωση συμμετοχής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου της ΕΕΕΦΔΧ θα μοριοδοτηθεί με 24 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.