ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 37ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών & Διαθλαστικής Χειρουργικής, το οποίο προγραμματίζεται να διεξαχθεί στις 2- 4 Μαρτίου 2023, για δεύτερη χρονιά στους όμορφους χώρους του Μεγάρου Συνεδριακού Κέντρου Αθηνών, με τη συμμετοχή φέτος και της Εταιρείας Καταρράκτη και Διαθλαστικής Χειρουργικής Μεγάλης Βρετανίας & Ιρλανδίας (UKISCRS).

ΟΔΗΓΙΕΣ ΟΜΙΛΗΤΩΝ/ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΩΝ
  • Οι επίσημες γλώσσες του συνεδρίου είναι τα Ελληνικά και τα Αγγλικά και όλες οι παρουσιάσεις σε power point πρέπει να είναι στα Αγγλικά για να γίνουν αποδεκτές.
  • Οι Oμιλητές πρέπει να φροντίσουν να μην υπερβαίνουν την καθορισμένη διάρκεια της ομιλίας τους
  • Οι Συντονιστές είναι υπεύθυνοι να ενημερώνουν τους ομιλητές της συνεδρίας σχετικά με τη διάρκεια κάθε παρουσίασης και να διασφαλίζουν ότι η συνεδρία δεν υπερβαίνει την καθορισμένη διάρκεια.
  • Υπενθυμίζεται ότι για τη συμμετοχή σας στο επιστημονικό πρόγραμμα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εγγραφή σας στο συνέδριο.
TEMPLATE ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ
ΕΓΓΡΑΦΗ-ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, είσοδο στον εκθεσιακό χώρο, βεβαίωση συμμετοχής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου της ΕΕΕΦΔΧ έχει μοριοδοτηθεί με 24 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.