ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Λόγω της νέας πραγματικότητας που επέβαλε η πανδημία του COVID-19, μεταφέρουμε το 35ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών & Διαθλαστικής Χειρουργικής για το φθινόπωρο του 2021 και σας προσκαλούμε να συμμετέχετε στο Χειμερινό Συμπόσιο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών & Διαθλαστικής Χειρουργικής, το οποίο προγραμματίζεται να διεξαχθεί στις 25-27 Φεβρουαρίου 2021, στο Μέγαρο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
Η ημερομηνία λήξης υποβολής περιλήψεων των ελεύθερων ανακοινώσεων, video και ηλεκτρονικών poster είναι 20/12/2020.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου της ΕΕΕΦΔΧ θα μοριοδοτηθεί με μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.