ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ/ΜΗΝΥΜΑ ΠΡΟΕΔΡΟΥ

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Έχουμε τη χαρά να σας προσκαλέσουμε στο 36ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών & Διαθλαστικής Χειρουργικής, το οποίο προγραμματίζεται να διεξαχθεί στις 10-13 Μαρτίου 2022, στο Μέγαρο Συνεδριακό Κέντρο Αθηνών.

Το ετήσιο συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής επιστρέφει στη βάση του και στο γνωστό ραντεβού με τους συνέδρους στις αρχές της άνοιξης.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ-ΔΙΑΜΟΝΗ

Το δικαίωμα συμμετοχής περιλαμβάνει: παρακολούθηση του επιστημονικού προγράμματος, δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης (live streaming), είσοδο στον εκθεσιακό χώρο, βεβαίωση συμμετοχής.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

Η παρακολούθηση του Συνεδρίου της ΕΕΕΦΔΧ θα μοριοδοτηθεί με 25 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.

ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ

Θα τηρηθούν αυστηρά όλες οι κατευθυντήριες οδηγίες και τα υγειονομικά πρωτόκολλα λειτουργίας για την έναρξη των φυσικών συνεδρίων τόσο για το συνεδριακές αίθουσες όσο και για το χώρο της έκθεσης-γραμματείας συνεδρίου.

Η χρήση μάσκας είναι υποχρεωτική για τους εργαζόμενους στο χώρο διεξαγωγής και τους εξωτερικούς συνεργάτες–προμηθευτές και για τους συμμετέχοντες.