Γενικές Πληροφορίες

ΧΩΡΟΣ
Το 34ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΕΦΔΧ θα πραγματοποιηθεί στις 19-22 Μαρτίου 2020 στο ΜΕΓΑΡΟ Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο στην Αθήνα.


ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗ
Η παρακολούθηση του Συνεδρίου της ΕΕΕΦΔΧ έχει μοριοδοτηθεί με μόρια 28 Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.


ΓΛΩΣΣΕΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
Η επίσημη γλώσσα του Συνεδρίου θα είναι η αγγλική με ταυτόχρονη μετάφραση και η ελληνική σε περιορισμένες συνεδρίες.


ΕΚΘΕΣΗ ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ
Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει Εμπορική Έκθεση φαρμακευτικών, χειρουργικών προϊόντων και διαγνωστικών μηχανημάτων, σε χώρο ειδικά διαμορφωμένο και σε άμεση πρόσβαση με τους χώρους διεξαγωγής όλων των διαλέξεων.


ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ
Τελετή Έναρξης
Τελετή Απονομής Βραβείου Fyodorov 2020
Δεξίωση προς τιμήν των Συνέδρων

Back to Top